Klachtenprocedure

Het team van Mittsu Institute doet er alles aan om u als cliënt zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het
zijn dat u niet tevreden bent over de behandeling, de organisatie of de gang van zaken in ons centrum. Wij
willen graag dat u uw ongenoegen aan ons kenbaar maakt, zodat wij samen met u tot een oplossing kunnen
komen. Ook kunnen wij van uw klachten en observaties leren om zo in de toekomst dergelijke situaties te
voorkomen.

Heeft u een klacht? Vul dan onderstaand formulier in.
Onze klachtenprocedure vindt u hier.